Achtergrond

Op 20 november 2014 is het 25 jaar geleden dat het verdrag inzake de rechten van het kind werd ondertekend. Sindsdien is er wereldwijd veel ten goede veranderd, maar ook in het welvarende Nederland kunnen zaken nog beter. Met name rond de rechten van zieke kinderen is er nog veel te winnen!

Congres

Zieke kinderen hebben recht op een eigen positie en behandeling, thuis en in het ziekenhuis. Van ongeboren kind tot opstandige puber, hun (sociale) ontwikkeling gaat altijd door. Daar moeten we met elkaar de mogelijkheden en voorwaarden voor scheppen. Dat betekent specifieke expertise, specifieke financiering en zeer flexibele regelgeving.

Om de urgentie daarvan duidelijk te maken en om concrete voorstellen te kunnen doen organiseren: V&VN Kinderverpleegkunde, V&VN VOG, Stichting PAL, Kind & Ziekenhuis en KinderThuisZorg het congres ’25 jaar Rechten van het (zieke) Kind’ op donderdag 20 november 2014.


Doelgroep

Het congres is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor zieke kinderen zoals: ouders, gespecialiseerde verpleegkundigen, huisartsen, kinderartsen, maatschappelijk werkers, docenten en andere begeleiders.
Programma

Het programma start om 9:30 uur en zal eindigen rond 16:00 uur met een netwerk borrel. Het congres wordt geopend door Marc Dullaert, de Kinderombudsman. De ochtend zal bestaan uit een plenair deel. De middag zal bestaan uit een inspirerende combinatie van plenaire sessies en paralelle sessies. Hiermee worden theoretische en praktische kennis en inzichten, gebaseerd op ervaring, gekoppeld aan de dagelijkse zorgpraktijk. Daarvoor maken we gebruik van de drieslag hoofd (weten/theoretisch), handen (handelen/praktisch) en hart (ervaren/voelen).

Het programma is hier te downloaden.

 • hoofd

  weten/theoretisch
  In de 'hoofd'sessie wordt theoretische kennis gedeeld. Een arts bijvoorbeeld of een onderzoeker voorziet de deelnemers van de informatie die een kader schept, een basis biedt voor het praktisch handelen.
 • handen

  handelen/praktisch
  De 'handen'sessie benadert de situatie vanuit het perspectief van de zorgverlener die met de voeten in de klei staat. De fouten en successen van de doeners van vandaag leveren de input voor de verbetering van de praktijk van morgen.
 • hart

  ervaren/voelen
  De 'hart'sessie concentreert zich op een ervaringsdeskundige uit de niet professionele hoek. Een ziek kind, een ouder of andere direct betrokkene verhaalt over wat de ziekte en de behandeling met hem of haar doet. Voor dat gevoel en de consequenties daarvan is nog te weinig ruimte in de huidige zorgpraktijk.

Locatie

Het congres wordt gehouden in het sfeervolle theater de Flint in Amersfoort.

Adres Coninckstraat 60, 3811 WK AmersfoortSprekers

 • Marc Dullaert

  Kinderombudsman
  Marc Dullaert zet zich in voor de naleving van de rechten van kinderen en jongeren, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Hij zorgt ervoor dat overheidsinstanties en privaatrechtelijke organisaties de Kinderrechten opvolgen.
 • Frank Vandenbussche

  Hoogleraar Verloskunde Radboud UMC
  Frank Vandenbussche is sinds 2010 benoemd tot hoogleraar Verloskunde aan het Radboudumc, met speciale aandacht voor Foetale Geneeskunde. Hij werkt aan een veilige en patiëntvriendelijke verloskunde en heeft tevens de leiding over een foetale therapie eenheid.
 • Piet Leroy

  Kinderarts aan het Maastricht UMC.
  Piet Leroy is kinderarts aan het Maastricht UMC. Hij houdt zich bezig met het recht op optimaal comfort van zieke kinderen, in het bijzonder tijdens vervelende medische verrichtingen. Hij leidt in het MUMC een specifieke zorgeenheid die streeft naar maximaal vermijden van pijn en angst tijdens medische procedures.
 • Gerie Smit

  Overleefde de brand in Volendam die op nieuwjaarsnacht 2001 aan veertien jongeren het leven kostte. Van de ene op de andere dag werd ze van een verliefde tiener vol toekomstplannen een brandwondenslachtoffer. Op het congres vertelt zij over haar tijd in het ziekenhuis, de talloze operaties, meeleven van familie en vrienden, omgang met het verplegend personeel en de arrogantie van psychologen.
 • Kim van Zijp

  Moeder van drie kinderen en actief voor stichting Vlinderkind.
  Haar zoon Jesse van 12 heeft Epidermolysis Bullosa. Op Twitter (@vlinderkindmama) en op Facebook vertelt zij, in korte berichtjes, wat zij samen met haar zoon zoal meemaakt.
 • Monique Duijvestijn

  maatschappelijk werker/ouderbegeleider LUMC
  Monique Duijvestijn werkt in het Leids Universitair Medisch Centrum als maatschappelijk werker in het expertiseteam ouderbegeleiding. Werken vanuit het motto: "Goede zorg voor ouders, is de beste zorg voor kinderen", inspireert haar al jarenlang in het procesmatig en systemisch kijken naar ouders, kinderen, ziekenhuisteam en thuisteam.
 • Brenda Bakker, Ingrid Kievith en Michiel van Oosten

  Kinder intensive care verpleegkundigen bij VU medisch centrum
  Zijn als verpleegkundigen nauw betrokken bij coördinatie van zorg rondom het ernstig zieke kind. Zij zullen vanuit hun expertise een bijdrage leveren.
 • Christine Dedding

  Onderzoeker
  Christine vindt het belangrijk dat kinderen een stem krijgen in het formuleren van problemen én oplossingen. Zij werkt bij het Athena Instituut en is co- auteur van o.a. ‘Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek’ en ‘Kinderparticipatie in het ziekenhuis’.
 • Tanja van Roosmalen

  Tanja besteedt aandacht aan de beleving van ziekte bij kinderen en jongeren en maakt zich sterk voor de ontwikkeling van deze groep. Zij werkt als ambulant begeleider en rouw- en verliesbegeleider bij Partner Passend Onderwijs Nijmegen en LEF Verliesbegeleiding.
 • Klaske Lichtenbelt

  klinisch geneticus in het Wilhelmina Kinderziekenhuis
  Zij is gespecialiseerd in genetisch onderzoek voor en tijdens de zwangerschap en syndroomdiagnostiek bij kinderen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de afdelingen gynaecologie / obstetrie en kindergeneeskunde.
 • Pauline Verloove

  Kinderarts-neonatoloog en onderzoeker
  Pauline Verloove is kinderarts-neonatoloog en onderzoeker op het gebied van preventieve gezondheidszorg voor kinderen. Werkt na haar emeritaat mee aan verschillende initiatieven om preconceptiezorg in Nederland en daarbuiten in te voeren: elk kind heeft recht op zo gezond mogelijke ouders.
 • Ingrid Drijfhout en Gert Weijman

  Medisch adviseurs
  Ingrid Drijfhout en Gert Weijman zijn medisch adviseurs voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor beiden geldt dat zowel hun vervolgopleiding als hun werkervaring zich bevindt op het snijvlak van Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektenbestrijding. Ze zijn verantwoordelijk voor de protocollering van het RVP, maar ook voor scholing aan JGZ en informatieverstrekking aan ouders.
 • Joris Verlooy

  kinderarts Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal
  Kinderarts in het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal en tevens consulent Pediatrie Hematologie/Oncologie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Verlooy werkte tot 2013 in het UZ Gent, waar hij vele jaren intensief betrokken was bij het KOESTER-team. Het KOESTER-project diende als goed voorbeeld voor de verdere ontwikkeling van kinderpalliatieve zorg in Nederland. Joris Verlooy heeft een bijzonder bijdrage geleverd aan de in 2014 gewijzigde euthanasiewet in België, die levensbeëindiging ook bij kinderen mogelijk maakt.
 • Marielle Löwik

  Kinderverpleegkundige
  Marielle Löwik is sinds 2000 kinderverpleegkundige en wil een steun zijn voor (ernstig) zieke kinderen in de thuissituatie. Dit doet zij vanuit een holistische visie, rekening houdend met de behoefte en de specifieke ontwikkeling van het kind. Sinds augustus 2013 werkt zij voor KinderThuisZorg.
 • Nielske Weggelaar

  kinderarts
  Nielske Weggelaar heeft als algemeen kinderarts een brede belangstelling. Zij presenteerde haar onderzoek naar de lange termijn effecten van de behandeling van kinderen met een B-cel-Non Hodgkin Lymfoom in New York en Caïro. Naast haar algemeen klinische werkzaamheden in het Waterlandziekenhuis, richt zij zich nu vooral op het opstarten van het Obesitas-programma Zaanstreek/Waterland voor kinderen.
 • Dorette Jansen

  adviseur kwaliteitszorg
  Dorette Jansen werkt als adviseur kwaliteitszorg voor de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen. In die functie behartigt zij de belangen van ouders van kinderen die bij hun geboorte in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Binnen het Neokeurmerkprogramma, waarvan zij projectleider is, wordt in de ziekenhuizen de zorg voor pasgeborenen en hun familie getoetst aan kwaliteitscriteria die ouders (samen met zorgverleners) hebben geformuleerd. Dorette is zelf ook moeder van een te vroeg geboren kind.

De komende tijd zullen hier nog vele inspirerende sprekers aan toegevoegd worden.


Zorgmarkt


Tijdens het congres wordt er een zorgmarkt gehouden, waar exposanten staan die allen te maken hebben met de rechten van en de zorg voor zieke kinderen:

Ziekenhuizen

Kinderthuiszorgorganisaties

Kinderhospices

Verpleegkundig kinderdagverblijven

LZK-scholen

Organisaties in de gezondheidszorg

Brancheorganisaties

Ouderverenigingen

Goede doelen

Beroepsverenigingen


Sponsoren

Het congres moet absoluut laagdrempelig zijn, juist ook voor de direct betrokkenen bij de dagelijkse praktische zorg. Daarom kiezen we voor een lage toegangsprijs. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar sponsoren; bedrijven en organisaties die met ons van mening zijn dat praktische ervaringen onmisbaar zijn en die aan de invulling van die overtuiging ook daadwerkelijk en concreet willen meewerken.

Speciaal voor dit congres hebben we enkele sponsorpakketten ontwikkeld.


Voor meer informatie, mail naar: congres@rechtenvanhetziekekind.nlKosten voor deelname

De kosten voor deelname aan het congres zijn als volgt (per persoon):

Professionals:

€ 85,00

Ouders:

€ 85,00

Studenten:

€ 42,50


Dit is inclusief programmaboekje, goodiebag, koffie/thee, lunch en toegang tot de zorg- en boekenmarkt.

Accreditatie

Door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers is ons congres geaccrediteerd.

Aanmelden

Mis dit congres niet en meld u aan. Dit kunt u doen door onderstaande gegevens in te vullen
(* zijn verplichte velden).


Ik wil mij aanmelden als:*  

Aanhef:

*  

Voornaam:

*  

Tussenvoegsel:

Achternaam:

*  

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Organisatie:

*

Functie:

BIG Nummer:

Betaalmethode:


Vraag/Opmerking: